Ropczyceul. Króla Kazimierza Wielkiego 5/10,13,14

Typ nieruchomości: lokal użytkowy
Tryb sprzedaży: przetarg pisemny

Cena oczekiwana: 224 400 zł netto

Transakcja zwolniona z podatku VAT. 

Wadium: 11 220 złDane kontaktowe:
Michał Doraczyński
k: 0 666 881 260
t: 22 582 36 46
f: 22 582 36 61
mdoraczynski@pzu.pl 
 

Materiały do pobrania:
Materiały informacyjne.pdf 

 

 

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo odrębnej własności do lokali niemieszkalnych, użytkowych, nr 10, 13 oraz 14 położonych  na pierwszym piętrze w budynku niemieszkalnym przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 5 o powierzchni łącznej 108,66 mkw. (dane z rejestru lokali oraz ksiąg wieczystych), wraz łącznym udziałem wynoszącym 10866/100729 części we wspólnych częściach budynku i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 845/8, obręb 001-Ropczyce, o powierzchni łącznej 1171 mkw. 

Przedmiotowe lokale znajdują się na pierwszym piętrze budynku niemieszkalnym, o 4-kondygnacjach naziemnych, bez podpiwniczenia o łącznej powierzchni użytkowej lokali wynoszącej 943,29 mkw., o powierzchni zabudowy 372 mkw. Budynek został wybudowany w 1975 roku w technologii tradycyjnej, murowanej.  Budynek i lokale przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej, c.o. 

Lokale stanowią funkcjonalną całość i posiadają wejście ze wspólnej klatki schodowej. Lokale znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne użytkowanie.

W budynku, w którym znajdują się przedmiotowe lokale użytkowe, znajdują się liczne biura i punkty usługowe (sklepy wielobranżowe, towarzystwo ubezpieczeniowe, usługi księgowe, biuro geodezyjne i inne). W promieniu do około 0,5 km od przedmiotowej nieruchomości swoją siedzibę mają Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Starostwo Powiatowe, Komenda Straży Pożarnej. W oddaleniu około 150 m w kierunku południowym zlokalizowany jest Rynek śródmiejski, a wokół niego liczne obiekty gastronomiczne, handlowe i usługowe.

Działka o numerze ewidencyjnym 845/8, położona w Ropczycach przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 5, nie jest objęta aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ropczyce, przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym jako obszar funkcjonalnie predysponowany na cel usług publicznych i komercyjnych objęty strefą ochrony konserwatorskiej oraz strefą obserwacji archeologicznej i stanowiska archeologicznego.

Powierzchnia użytkowa lokalu (na podstawie wypisu z rejestru lokali oraz ksiąg wieczystych nieruchomości lokalowych):

  • lokal nr 10 – 12,60 mkw.
  • lokal nr 13 – 68,90 mkw.
  • lokal nr 14 – 27,16 mkw.

Łączna powierzchni użytkowa lokali – 108,66 mkw

Najbliższe otoczenie stanowi intensywna zabudowa wielorodzinna oraz handlowo – usługowa. Nieruchomość położona jest przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 5, w rejonie skrzyżowania z ulicą ks. Zwierza w centralnej części Ropczyc. W oddaleniu około 100 m w kierunku południowym przebiega ul. Grunwaldzka przechodząca w ul. Mickiewicza – jedna z głównych arterii komunikacyjnych miejscowości. Obwodnica miejska będąca zarazem krajową drogą nr 4 położona jest w oddaleniu około 1,5 km na południe.


Wyświetl większą mapę

Drukuj Kliknij aby wydrukować.