Łomża,
Plac Kościuszki 1

Typ nieruchomości: lokal użytkowy
Tryb sprzedaży: przetarg pisemny
Cena oczekiwana: 616 000 zł netto
Transakcja zwolniona z podatku VAT
Wadium: 30 800 zł


Dane kontaktowe:

Anna Piechutka
k: 604 620 567
t: 22 379 73 03
f: 22 379 73 01
anna.piechutka@estatefellows.com

Materiały do pobrania
:
Materiały informacyjne.pdf

 

 

 

 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w północno – wschodniej części miasta Łomża, po zachodniej stronie Starego Miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna, oraz budynki użyteczności publicznej. Ze względu na swoje centralne położenie nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana z innymi częściami miasta, zarówno transportem prywatnym jak i komunikacją miejską. Do nieruchomości prowadzą bezpośrednio dwie główne ulice: ul. Zjazd stanowiąca trasę wylotową z miasta w kierunku Augustowa oraz ul. Wojska Polskiego będąca jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Według wypisu z Rejestru Gruntów z dnia 25 stycznia 2013r. w skład nieruchomości wchodzi działka o nr ew. 10323, o pow. 2030 mkw. Działka zabudowana jest dwoma budynkami – biurowym o pow. zabudowy 269 mkw. oraz transportu i łączności o pow. zabudowy 97 mkw.

Budynek biurowy z 1965r., o powierzchni zabudowy 269 mkw. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w ramach posiadanego udziału korzysta z pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze (powierzchnia 212,08 mkw.), drugim piętrze (powierzchnia 96,52 mkw.) oraz w piwnicy (powierzchnia 54,49 mkw.) o łącznej powierzchni 363,09 mkw. (powierzchnia określona na podstawie inwentaryzacji wykonanej w 2012 r.) Przedmiotowa nieruchomość nie stanowi wyodrębnionej nieruchomości lokalowej. Budynek stanowi współwłasność. Oprócz powierzchni na wyłączność PZU SA posiada udziały w komunikacji pionowej oraz pomieszczeniach technicznych.

Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne oraz 1 kondygnację podziemną.

Opis techniczny budynku:

 • Fundamenty: żelbetowe monolityczne
 • Konstrukcja: szkieletowa
 • Stropy: żelbetowe DNS
 • Schody wewnętrzne: żelbetowe monolityczne
 • Dach: stropodach żelbetowy płaski, pokrycie – papa asfaltowa, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

Opis powierzchni biurowej:

 • Korytarz – podłoga: terakota, ściany: częściowo tynk + farba, częściowo  boazeria
 • Sufity: częściowo podwieszane
 • Pomieszczenia biurowe i socjalne – podłoga: terakota (pomieszczenia socjalne); wykładzina PCV) pomieszczenia biurowe)
 • Ściany: tynk + farba
 • Toalety: glazura, terakota
 • Stolarka drzwiowa wewnętrzna: drewniane, aluminiowe przeszklone
 • Stolarka drzwiowa zewnętrzna: aluminiowe
 • Stolarka okienna: PCV

Budynek wyposażony w instalacje:

 • Elektryczną
 • Centralnego ogrzewania (z sieci miejskiej)
 • Wodno – kanalizacyjną
 • Telefoniczną

Budynek garażowy z roku 1982 o powierzchni zabudowy 97 mkw.
Powierzchnia użytkowa części, z której korzysta PZU SA wynosi 53,34 mkw.

Opis techniczny garażu:

 • Fundamenty: ławy żelbetowe wylewane
 • Stropy: żelbetowy z płyt korytkowych
 • Konstrukcja: ściany konstrukcyjne murowane
 • Dach: płaski, stropodach, pokrycie (papa termozgrzewalna), rynny i rury spustowe PCV
 • Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa: bramy garażowe uchylne z blachy powlekanej

Opis powierzchni:

 • Ściany wewnętrzne: tynk cementowo - wapienny malowany
 • Sufity: tynk  cementowo – wapienny malowany
 • Posadzki: wylewka betonowa

Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Łomży. Zgodnie z zapisami studium przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym MU – tereny mieszkaniowo – usługowe, na terenie strefy centralnej miasta.

Ponadto, nieruchomość znajduje się na terenie historycznego układu przestrzennego miasta Łomży uznanego za zabytek urbanistyki decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 15 stycznia 1957r.


Wyświetl większą mapę

Drukuj Kliknij aby wydrukować.