Łomża,
Plac Kościuszki 1

Typ nieruchomości: budynek biurowy (udział)
Tryb sprzedaży: z wolnej ręki

Cena oczekiwana: 351 800 zł netto

Transakcja zwolniona z podatku VAT

Dane kontaktowe:

Michał Ornoch

k: 785 992 858

t: 22 582 22 29

f: 22 582 36 61

mornoch@pzu.pl
 

Materiały do pobrania:
Materiały informacyjne pdf

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 48/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 10323 obręb 0001 Łomża, zabudowanej budynkiem biurowym oraz budynkiem garażowym, położonych w Łomży przy Pl. Kościuszki 1. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w ramach posiadanego udziału korzysta z pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze (powierzchnia 212,08 mkw.), drugim piętrze (powierzchnia 96,52 mkw.) oraz w piwnicy (powierzchnia 54,49 mkw.). Łączna powierzchnia wynosi 363,09 mkw. (powierzchnia określona na podstawie inwentaryzacji wykonanej w 2012 r.)

Zgodnie z dokumentacją geodezyjną, powierzchnia działki gruntu o nr ewidencyjnym 10323, oznaczonej w wypisie z rejestru gruntów symbolem Bi – inne tereny zabudowane. wynosi 2030 mkw. i zabudowana jest dwoma budynkami – biurowym o pow. zabudowy 269 mkw., trzykondygnacyjnym oraz transportu i łączności o pow. zabudowy 97 mkw., jednokondygnacyjnym.

Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, nieruchomość znajduje się na terenie historycznego układu przestrzennego miasta Łomży uznanego za zabytek urbanistyki decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 15 stycznia 1957r.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północno – wschodniej części miasta Łomża, po zachodniej stronie Starego Miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna, oraz budynki użyteczności publicznej.

Ze względu na swoje centralne położenie nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana z innymi częściami miasta, zarówno transportem prywatnym jak i komunikacją miejską. Do Nieruchomości prowadzą bezpośrednio dwie główne ulice: ul. Zjazd stanowiąca trasę wylotową z miasta w kierunku Augustowa oraz ul. Wojska Polskiego będąca jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta.

Informacja o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(mkw*rok)] zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie po sporządzeniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.