Łomża,
Plac Kościuszki 1

Typ nieruchomości: lokal użytkowy
Tryb sprzedaży: z wolnej ręki
Cena oczekiwana: 435 150 zł netto
Transakcja zwolniona z podatku VAT

Dane kontaktowe:

Michał Doraczyński
k: 0 666 881 260
t: 22 582 36 46
f: 22 582 36 61
mdoraczynski@pzu.pl
 

 
Materiały do pobrania:
Materiały informacyjne pdf

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 48/100 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 10323 obręb 0001 Łomża zabudowanej budynkiem biurowym oraz budynkiem garażowym, położonych w Łomży przy Pl. Kościuszki 1. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w ramach posiadanego udziału korzysta z pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze (powierzchnia 212,08 mkw.), drugim piętrze (powierzchnia 96,52 mkw.) oraz w piwnicy (powierzchnia 54,49 mkw.) o łącznej powierzchni 363,09 mkw. (powierzchnia określona na podstawie inwentaryzacji wykonanej w 2012 r.)

Zgodnie z dokumentacją geodezyjną, powierzchnia działki gruntu o nr ewidencyjnym 10323 wynosi 2030 mkw. i zabudowana jest dwoma budynkami – biurowym o pow. zabudowy 269 mkw., trzykondygnacyjnym oraz transportu i łączności o pow. zabudowy 97 mkw., jednokondygnacyjnym, oznaczona w wypisie z rejestru gruntów symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, nieruchomość znajduje się na terenie historycznego układu przestrzennego miasta Łomży uznanego za zabytek urbanistyki decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 15 stycznia 1957r.

Budynek biurowy z 1965r., o powierzchni zabudowy 269 mkw.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4130 mkw., w tym powierzchnia użytkowa lokalu: 363,09 mkw.

Budynek stanowi współwłasność. Oprócz powierzchni na wyłączność, PZU S.A. posiada udziały w powierzchniach wspólnych: komunikacji pionowej oraz pomieszczeniach technicznych.

Budynek posiada 3 kondygnacje naziemne oraz 1 kondygnację podziemną.

Opis techniczny budynku: 

Fundamenty:     żelbetowe monolityczne

Konstrukcja:      szkieletowa

Stropy:  żelbetowe DNS

Schody 

wewnętrzne: żelbetowe monolityczne

Dach:    stropodach żelbetowy płaski, pokrycie – papa asfaltowa, 

Rynny i rury spustowe:    z blachy ocynkowanej

Opis powierzchni biurowej:

- Korytarz 

Podłoga: terakota, 

Ściany: częściowo tynk + farba, częściowo boazeria

Sufity: częściowo podwieszane

- Pomieszczenia biurowe i socjalne 

podłoga: terakota (pomieszczenia socjalne); wykładzina PCV) pomieszczenia biurowe)

Ściany: tynk + farba

Toalety: glazura, terakota

Stolarka drzwiowa: 

wewnętrzna: drewniane, aluminiowe przeszklone

zewnętrzna: aluminiowe

Stolarka okienna: PCV

Budynek wyposażony w instalacje:

- Elektryczną

- Centralnego ogrzewania (z sieci miejskiej)

- Wodno – kanalizacyjną

- Telefoniczną

Budynek garażowy o powierzchni zabudowy 97 mkw.

Powierzchnia użytkowa części, z której korzysta PZU SA wynosi 53,34 mkw.

Opis techniczny garażu: 

Fundamenty: ławy żelbetowe wylewane

Stropy: żelbetowy z płyt korytkowych

Konstrukcja: ściany konstrukcyjne murowane

Dach: płaski, stropodach, pokrycie (papa termozgrzewalna), rynny i rury spustowe PCV

Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa: bramy garażowe uchylne z blachy powlekanej

Opis powierzchni:

Ściany wewnętrzne: tynk cementowo - wapienny malowany

Sufity: tynk cementowo – wapienny malowany

Posadzki: wylewka betonowa

Nieruchomość zlokalizowana jest w północno – wschodniej części miasta Łomża, po zachodniej stronie Starego Miasta. 

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa, mieszkaniowa wielorodzinna, oraz budynki użyteczności publicznej.

Ze względu na swoje centralne położenie nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowana z innymi częściami miasta, zarówno transportem prywatnym jak i komunikacją miejską. Do Nieruchomości prowadzą bezpośrednio dwie główne ulice: ul. Zjazd stanowiąca trasę wylotową z miasta w kierunku Augustowa oraz ul. Wojska Polskiego będąca jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.