Lidzbark Warmiński,
Pl. Wolności 7-9 nr 3


Typ nieruchomości: lokal użytkowy
Tryb sprzedaży: przetarg pisemny

Cena oczekiwana: 413 465 zł netto
Transakcja zwolniona z podatku VAT. 

Wadium: 20 673 zł. 


Dane kontaktowe:
Marcin Balicki
k: 0 727 020 541
t: 22 582 26 07
f: 22 582 36 61
mbalicki@pzu.pl

Materiały do pobrania:
Materiały informacyjne.pdf 

 

 

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo odrębnej własności lokalu niemieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 140,60 mkw. wraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu o numerze ewidencyjnym  107/4 o powierzchni 337 mkw. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 13,10 mkw.

Działka o nr ewidencyjnym 107/4 zabudowana jest budynkiem biurowo-mieszkalnym z 1895 r. położonym przy Pl. Wolności 7-9 w Lidzbarku Warmińskim. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne i jest całkowicie podpiwniczony. Konstrukcja murowana, dach drewniany dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną, stropy drewniane. Lokal użytkowy nr 3 położony jest na pierwszym piętrze budynku. Lokal składa się z Sali obsługi klienta, archiwum, trzech pokoi, toalety, łazienki dla pracowników oraz korytarza o łącznej powierzchni 140.60 mkw. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 13,10 mkw. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową - z sieci miejskiej, kanalizacyjną - do sieci miejskiej ogólnospławnej, centralne ogrzewanie – z sieci miejskiej, ciepłej wody - z termy miejskiej, elektryczną i komputerową. Lokal znajduje się w dobrym stanie technicznym.

Nieruchomość usytuowana jest w ścisłym centrum miasta Lidzbark Warmiński przy Placu Wolności. Dojazd do budynku drogą o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa handlowo-usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna, budynki  kilkukondygnacyjne. Budynek położony jest w ciągu podobnych budynków handlowo – usługowych.

Działka o numerze ewidencyjnym 107/4, obręb 7, położona w Lidzbarku Warmińskim przy Pl. Wolności 7-9, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim nr LIII/380/10 z dnia 31 marca 2010 r. i stanowi teren położony w części graficznej MPZP w jednostce ”E3” w strefie oznaczonej symbolem E60MWU ”Teren istniejącej zabudowy śródmiejskiej, mieszkalno-usługowej, adaptowany. Dopuszcza się w parterach istniejących budynków zmianę funkcji mieszkalnej na funkcję usługowo-handlową nieuciążliwą. Dopuszcza się również wykonanie wejść i podjazdów dla osób niepełnosprawnych w liniach rozgraniczających ulicę, o ile pozwalają na to warunki. Teren znajduje się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, na którym występują obiekty wpisane do rejestru zabytków – obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3. 
 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.