Ogłoszenie o planowanym przetargu - Prace remontowo-budowlane wewnętrzne i zewnętrzne na potrzeby PZU SA i PZU Życie SA

02.10.2017

 

Szanowni Państwo,

PZU SA i PZU Życie SA zaprasza podmioty zainteresowane realizacją prac:

 

  • - remontowo-budowlanych wewnętrznych (roboty konstrukcyjne, prace wykończeniowe, prace instalacyjne itp.) i/lub
  • - remontowo-budowlanych zewnętrznych związanych z elementami budynku (roboty dekarskie, prace izolacyjne, naprawy elewacji, remonty schodów itp.) i/lub
  • - remontowo-budowlanych związany z infrastrukturą zewnętrzną (parkingi, odwodnienia terenu, ogrodzenia itp.).

 

Prace prowadzone będą sukcesywnie w obiektach PZU SA i PZU Życie SA położnych w różnych lokalizacjach na terenie Polski. Wybór wykonawców prac remontowych w poszczególnych obiektach następować będzie w trybie postępowania przetargowego.

 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie zapytania o informację (RFI) powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 13.10.2017 r.

 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e mail, numer telefonu). W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI remonty.

 

W postępowaniach prowadzonych przez PZU SA i PZU Życie SA nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.