Ogłoszenie o planowanym przetargu - projektant budynku biurowego

03.08.2017
 
Szanowni Państwo,
 
Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firmy projektowej, która zaprojektuje budynek biurowy klasy min. A, który będzie usytuowany we Wrocławiu. Budynek poddany będzie certyfikacji wielokryterialnej (ekologicznej).
 
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: sgawor@pzu.pl z kopią do tmalycha@pzu.pl do dnia 10.08.2017r. (włącznie). 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI projektant budynku we Wrocławiu”
 
W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.