Ogłoszenie o planowanym przetargu - RFI - Stacja uzdatniania wody

03.10.2017
 

Szanowani Państwo,

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy w zakresie  dostawy oraz montażu stacji uzdatniania wody w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jana Pawła II 24 – Tower PZU.

 

Podmiot, który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie odpowiadać za:

- przygotowanie dokumentacji projektowej na montaż stacji uzdatniania wody użytkowej,

- montaż Stacji uzdatniania wody wyposażonej w zmiękczacz wody.

 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 11.10.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać:

RFI - Stacja uzdatniania wody”.

 

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.