Ogłoszenie o planowanym przetargu – monitoring mediów-uzupełnienie

05.06.2018
 

Szanowni Państwo,
 

Grupa PZU planuje przeprowadzenie przetargu na wybór firmy świadczącej usługi monitoringu mediów.
 

Zakres monitoringu obejmować będzie prasę, radio, tv oraz treści płatne i bezpłatne w wydaniach internetowych gazet papierowych (dzienników i periodyków) i portale internetowe.
 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Firmy, które nie wysłały do tej pory zgłoszenia, a są zainteresowane uczestnictwem w procesie RFI  powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 07.06.2018 (włącznie). 
 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI monitoring mediów”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.