Ogłoszenie o planowanym przetargu – obsługa prawna 

05.09.2017

 

Szanowni Państwo,

 

PZU SA planuje przetarg na wybór dostawców usługi obsługi prawnej w sprawach karnych. Wybrane kancelarie mają reprezentować PZU SA w postępowaniach karnych, w których PZU SA może występować w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela subsydiarnego.

Przetarg poprzedzi proces RFI (zapytanie o informację). Zainteresowane firmy powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_obslugaprawna@pzu.pl do 15 września 2017 r. włącznie. 

Zgłoszenie musi zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI – obsługa prawna”.

 

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.