Ogłoszenie o planowanym przetargu - Meble i fotele

06.03.2018
 
Szanowni Państwo,
 
PZU S.A./PZU Życie SA planuje przeprowadzenie postępowań przetargowych na wybór firm, do współpracy w zakresie dostaw mebli i foteli pracowniczych do placówek sprzedażowych Grupy PZU oraz do biur agentów wyłącznych na terenie całego kraju.
 
Przetargi będą poprzedzone procesem RFI (zapytaniem o informację). 
 
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 14.03.2018 (włącznie)
 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_Meble”.
 
W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.