Ogłoszenie o planowanym przetargu - przeglądy budowlane

07.11.2017


Szanowni Państwo,

PZU S.A./PZU Życie SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonywanie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich, elektrycznych rocznych i pięcioletnich, wykonywanie testów skuteczności zadziałania wyłączników przeciwpożarowych, wykonywanie przeglądów instalacji odgromowych, metryk instalacji odgromowych oraz ekspertyz technicznych (w ograniczonym zakresie).

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 14.11.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_przeglądy budowlane”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.