Ogłoszenie o planowanym przetargu – zakup i dostawa pojemników na odpady

08.05.2018
 
PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy do współpracy w zakresie:
 
1. Dostawy wewnętrznych pojemników na odpady przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zewnętrznych pojemników na odpady.
3. Stojaków na odpady selektywne. 

Usługa będzie obejmowała obiekty Grupy PZU na terenie całej Polski.
Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację). 
 
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 10.05.2018 (włącznie). 
 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_pojemniki na odpady”.
W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.