Ogłoszenie o planowanym przetargu - Oznakowanie

09.03.2017
 

Szanowani Państwo,

 

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy do współpracy w zakresie dostaw oznakowania zewnętrznego, wewnętrznego i niestandardowego. 

Podmioty, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za produkcję, transport i montaż oznakowania w placówkach PZU na terenie całej Polski.

 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI oznakowanie”.

 

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.