Ogłoszenie o planowanym przetargu - Instrukcja IBP

10.02.2017
 

Szanowni Państwo,

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy do współpracy w zakresie wykonania aktualizacji i/lub napisania nowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP) zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowalnych i terenów.

Usługa będzie obejmowała obiekty na terenie całej Polski.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 22.02.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_Instrukcja IBP”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.