Wykonywanie usług kompleksowej obsługi nieruchomości z zakresu utrzymania technicznego
i przeciwpożarowego.

10.08.2017
 
Szanowni Państwo,
 
PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. rozważa przeprowadzenie postępowania przetargowego na kompleksową obsługę nieruchomości Grupy PZU z zakresu utrzymania technicznego i przeciwpożarowego na terenie całego kraju.
 
Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).
 
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 22.08.2017 (włącznie).
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_utrzymanie techniczne”.
W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.