Ogłoszenie o planowanym przetargu - Gospodarka odpadami

11.05.2016

Szanowani Państwo,

PZU planuje przetarg na wybór firmy, do współpracy w zakresie zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami w jednostkach grupy PZU, w szczególności:

  • odbiór odpadów komunalnych selektywnych i nieselektywnych z placówek PZU SA i PZU Życie SA na terenie całego kraju, transport zebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • wyposażenie placówek w odpowiednie pojemniki na odpady;
  • wywóz odpadów wielkogabarytowych;
  • konsultacja merytoryczna i przygotowanie akcji informacyjnych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów oraz ochrony środowiska.

Podmioty, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za wymienione wyżej usługi w placówkach PZU na terenie całej Polski – dla lokalizacji tam, gdzie gospodarki odpadami nie przejęły gminy.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do 17.05.2016 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI gospodarka odpadami”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.