Ogłoszenie o planowanym przetargu - Dokumentacja projektowa dla Grupy PZU

11.07.2016

Szanowani Państwo,

PZU planuje przetarg na wybór firm, do współpracy w zakresie wykonywania projektów budowlanych dla remontowanych powierzchni biurowych Grupy PZU na terenie całego kraju.

Podmioty, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać w szczególności za:

  • Wykonywanie inwentaryzacji obiektu w zakresie objętym projektem;
  • Wykonywanie aranżacji;
  • Wykonywanie projektów budowlanych, architektury i konstrukcji oraz instalacji wod-kan, co, elektrycznej, wentylacji, klimatyzacji, p-poż. i gazowej;
  • Wykonanie projektów niestandardowych typu: remont elewacji, ekspertyzy konstrukcyjne, przyłącza gazowe, elektryczne i wod kan, projekty odwodnień itp.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 18 lipca 2016 r. włącznie.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI dokumentacja projektowa”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.