Ogłoszenie o planowanym przetargu - kanalizacja deszczowa Bochnia

12.08.2016

PZU SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy do współpracy w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłącza dla budynku Oddziału PZU w Bochni przy ul. Białej.

W zakresie prac znajdą się m.in.:

  • demontaż studni betonowej;
  • wykonanie kanalizacji zewnętrznej;
  • wykonanie instalacji elektrycznej;
  • prace dodatkowe: przeczyszczenie rurociągu, przeczyszczenie odwodnienia liniowego, przeczyszczenie studzienki, projekt organizacji ruchu, prace geodezyjne. 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 18.08.2016 (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_kanalizacja_Bochnia”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.