Ogłoszenie o planowanym przetargu - fotowoltaika

13.04.2018
 

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy do dostawy urządzeń instalacji fotowoltaicznej z montażem wraz podłączeniem do istniejącej sieci elektrycznej na terenie kilku nieruchomości Grupy PZU.

Usługa będzie obejmowała obiekty na terenie całej Polski.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 23.04.2018 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_fotowoltaika”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.