Modernizacja instalacji klimatyzacji w Opolu

14.06.2017


Szanowni Państwo,

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót specjalistycznych w Opolu, ul. Ozimska 5 dotyczących:

- modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej;

- modernizacji instalacji wody lodowej;

- modernizacji instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- robót budowlanych towarzyszących pracom specjalistycznym.

 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 22.06.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_wentylacja_Opole”.

 

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.