Prace rozbiórkowe i naprawcze elewacji budynku PZU Tower w Warszawie

14.10.2016

 

Szanowani Państwo,

 

PZU planuje przetarg na wybór firmy do wykonania prac rozbiórkowych i naprawczych na elewacji i dachu budynku PZU Tower w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24.

 

Podmiot, który zostanie wybrany w drodze przetargu, będzie odpowiadał za:

 

  • • Demontaż podkonstrukcji zewnętrznej warstwy elewacji – wsporniki, żaluzje itp.
  • • Naprawa elewacji wewnętrznej po demontażu ww. elementów (zaślepianie otworów, uszczelnianie itp.)
  • • Naprawa mocowań innych elementów urządzeń lub instalacji w obrębie elewacji i dachu budynku
  • • Naprawa i uszczelnianie okien elewacji wewnętrznej
  • • Utylizacja i wywóz materiałów z demontażu (z odzyskiem kosztów złomu dla Inwestora)
  • • Organizacja placu budowy i organizacja ruchu na czas budowy (projekt)

 

Zakres i technologia prac będzie ujęte w projekcie rozbiórki i naprawy elementów elewacji, dachu i urządzeń zewnętrznych budynku PZU Tower.

 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).

 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 21.10.2016 (włącznie).

 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.

 

W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI naprawa elewacji”

 

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.