Ogłoszenie o planowanym przetargu - Serwis PPOŻ

16.05.2016

Szanowani Państwo,

PZU planuje przetarg na wybór firmy, do współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w placówkach PZU na terenie całej Polski.
Podmioty, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać w szczególności za:

  • wykonanie serwisu i konserwacji systemów i urządzeń PPOŻ,
  • przebudowę i modernizację systemów i urządzeń PPOŻ,
  • dostawę, wymianę i montaż nowych instalacji.


Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do 23.05.2016 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI Serwis PPOŻ”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.