Ogłoszenie o planowanym przetargu – monitoring mediów

17.04.2018
 

Szanowni Państwo,
Grupa PZU planuje przeprowadzenie przetargu na wybór firmy świadczącej usługi monitoringu mediów.


Zakres monitoringu obejmować będzie prasę, radio, tv oraz treści płatne i bezpłatne w wydaniach internetowych gazet papierowych (dzienników i periodyków) i portale internetowe.


Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 


Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 24.04.2018 (włącznie). 


Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać:
„RFI monitoring mediów”


W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.