Ogłoszenie o planowanym przetargu - certyfikacja ekologiczna

18.10.2017
 

Szanowni Państwo,

 

Spółka Tower Inwestycje sp. z o.o. (spółka z Grupy PZU) rozważa przeprowadzenie procesu wyboru firmy do przeprowadzenia procesu certyfikacji ekologicznej w systemie BREEAM budynku biurowego we Wrocławiu. Planowany jest budynek biurowy klasy min. A z garażem podziemnym o szacowanej powierzchni GLA 12 000 m2.


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: oferty-TowerInwestycje@pzu.pl do dnia 25.10.2017r. (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „postępowanie nr 15/2017 - RFI asesor budynku we Wrocławiu”


W postępowaniach prowadzonych przez Tower Inwestycje sp. z o.o. nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.