Ogłoszenie o planowanym przetargu - Oznakowanie wew. - tabliczki

20.07.2017
 
Szanowani Państwo,
PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy do współpracy w zakresie małego oznakowania wewnętrznego tj. tabliczek przydrzwiowych, piktogramowych i nawigatorów.
 
Podmiot, który zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za produkcję i dostawę i ewentualny montaż oznakowania w placówkach PZU na terenie całej Polski.
 
Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 27.07.2017 (włącznie). 
 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI oznakowanie wew. - tabliczki”.
 
W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.