Ogłoszenie o planowanym przetargu - kanalizacja deszczowa Oława

22.08.2016

Szanowani Państwo,

PZU SA planuje przetarg na wybór firmy w zakresie prac budowlanych polegających na modernizacji kanalizacji deszczowej na działce PZU przy ul. 3 Maja 2a w Oławie

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 25.08.2016 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI modernizacja kanalizacji w Oławie”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.