Wykonywanie usług w zakresie technicznego utrzymania kotłowni i węzłów ciepłowniczych

23.06.2017


Szanowni Państwo,

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonywanie usług w zakresie technicznego utrzymania kotłowni i węzłów ciepłowniczych, świadczenie usługi serwisu naprawczego i konserwacyjnego mienia, wyposażenia, urządzeń i instalacji olejowych, gazowych, ciepłowniczych.

 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).

 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 30.06.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_kotłownie”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.