Ogłoszenie o planowanym przetargu - Giżycko, ul. Warszawska

23.08.2017
 

Szanowni Państwo,

PZU S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych polegających na remoncie w postaci: wymiany pokrycia dachowego z dachówki betonowej na ceramiczną, wymiany opierzeni, wymiany zniszczonej podbitki, wzmocnieniu połączeń wymianu z murłatami, montażu ław kominiarskich, odtworzeniu instalacji odgromowej, montażu kratek zabezpieczających wyloty przewodów wentylacyjnych na kominach, naprawie tynków i malowaniu kominów w obiekcie PZU w Giżycku przy ul. Warszawskiej.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 22.09.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_remont_Giżycko”.

 

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.