Ogłoszenie o planowanym przetargu - dostawa foteli biurowych

24.10.2017


Szanowni Państwo,

PZU S.A./PZU Życie SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firm, do współpracy w zakresie dostaw obrotowych foteli pracowniczych do placówek Grupy PZU na terenie całego kraju.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 03.11.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_Fotele.”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.