Wykonanie przejść dla pieszych na potrzeby projektu Grupy PZU

24.11.2016

 

Szanowani Państwo,

PZU SA i PZU Życie SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawców przejść dla pieszych na terenie całego kraju na potrzeby projektu Grupy PZU.

 

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację).
Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 01.12.2016r. (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej.
W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI przejścia dla pieszych”.

 

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.