Ogłoszenie o planowanym przetargu – prace remontowo-budowlane - Koniecpol

26.06.2018

 

Szanowni Państwo,

 

PZU S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na: wykonaniu remontu izolacji pionowej ścian
fundamentowych oraz pomieszczeń podpiwniczenia obiektu, dostosowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do obowiązujących przepisów, wymiana zużytego utwardzenia z kostki brukowej betonowej prefabrykowanej wjazdu na plac parkingowy, dostosowanie wejścia głównego do budynku dla potrzeb zwiększenia termoizolacyjności obiektu, wykonanie przyłącza odprowadzającego wody opadowe z dachu budynku do sieci miejskiej - w obiekcie PZU SA w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 10. Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację). 

 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 02.07.2018 (włącznie)

 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_remont_Koniecpol”.

 

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.