Zapytanie o informację - Prace remontowe

27.02.2017

Szanowni Państwo,

PZU SA i PZU Życie SA zaprasza podmioty zainteresowane realizacją prac remontowych w obiektach biurowych do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o informację (RFI).

Prace remontowe prowadzone będą sukcesywnie w obiektach PZU SA i PZU Życie SA położnych w różnych lokalizacjach na terenie Polski. Wybór wykonawców prac remontowych w poszczególnych obiektach następować będzie w trybie przetargu.

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 06.03.2017r. 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej (imię nazwisko, adres e mail, numer telefonu). W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: RFI remonty.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU SA i PZU Życie SA nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.