Ogłoszenie o planowanym przetargu: Klimatyzacja - montaż

29.05.2017


Szanowni Państwo,

 

PZU SA i PZU na Życie SA planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór firmy do współpracy w zakresie:

- dostawy i montażu nowych urządzeń oraz systemów klimatyzacyjnych,

- serwisu naprawczego zamontowanych urządzeń i systemów klimatyzacyjnych w okresie gwarancji jakości,

- demontaży, utylizacji i ponownych montaży urządzeń oraz systemów klimatyzacyjnych,

- wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej,

- prowadzenia inwentaryzacji urządzeń oraz sporządzania miesięcznych raportów z realizacji usług.


Podmioty, które zostaną wybrane w drodze przetargu, będą odpowiadać za w/w zakres usług w placówkach PZU na terenie całej Polski lub wyodrębnionym obszarze Północ lub Południe Polski.


Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 05.06.2017 (włącznie). 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_klimatyzacja - montaż”.


W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.