Ogłoszenie o planowanym przetargu - stroje korporacyjne

30.10.2017
 
Szanowni Państwo,

Grupa PZU planuje przeprowadzenie przetargu na wybór dostawcy odzieży korporacyjnej dbającego o najwyższe standardy szwalnicze i wysoką jakość materiałów.
Firma, która zostanie wybrana w drodze przetargu, będzie odpowiadać za szycie i dostawę strojów korporacyjnych do sieci Oddziałów PZU.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytanie o informację). 

Firmy, zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_marketing@pzu.pl do dnia 06.11.2017 (włącznie). 
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI stroje korporacyjne”

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.