Świadczenie usług w zakresie inwentaryzacji geodezyjnych na potrzeby Grupy PZU

31.03.2017
 

Szanowni Państwo,

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na usługi w zakresie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych zajmowanych powierzchni użytkowych na terenie całego kraju.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).

Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres: RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 07.04.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_inwentaryzacja”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.