Wykonanie prac budowlanych polegających na budowie parkingu w Inowrocławiu, ul. Solankowa 35

31.05.2017
 

Szanowni Państwo,

PZU S.A. oraz PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych polegających na budowie parkingu przy oddziale PZU w Inowrocławiu, ul. Solankowa 35 oraz prac remontowych w budynku oddziału.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 06.06.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać „RFI_parking_Inowrocław”.


W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.