Ogłoszenie o planowanym przetargu - Szczecin, ul. Farnej 1

31.07.2017


Szanowni Państwo,

PZU Życie S.A. planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie powierzchni zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy p.poż., kontroli dostępu do windy - podłączeniu do systemu p.poż., dokończeniu montażu wykładzin dywanowych, montażu zaworu antyskażeniowego, wymianie rynien, uszczelnieniu dachu, remoncie ścian przejazdu pod budynkiem oraz remoncie pomieszczenia maszynowni windy - w obiekcie PZU Życie SA w Szczecinie przy
ul. Farnej 1.

Przetarg będzie poprzedzony procesem RFI (zapytaniem o informację).


Podmioty zainteresowane udziałem w procesie RFI powinny przesłać zgłoszenie na adres:
RFI_Nieruchomosci@pzu.pl do dnia 4.08.2017 (włącznie).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, dane teleadresowe firmy oraz dane osoby kontaktowej. W temacie wiadomości koniecznie należy wpisać: „RFI_remont_Szczecin”.

W postępowaniach prowadzonych przez PZU nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.