Nowy limit wpłat na IKZE
w 2018 roku

Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r., w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2018 obowiązuje nowy limit wpłat na IKZE.

 

5 331,60 zł - tyle wynosi maksymalny limit wpłat w 2018 roku.

 

Konto IKZE w DFE PZU w łatwy sposób można założyć całkowicie on-line na: https://ikze.pzu.pl/.

 

Doświadczeni eksperci zarządzający DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU są dostępne w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU zamieszczonym na stronie ikze.pzu.pl.