Bardzo dobry wynik inwestycyjny
OFE PZU w okresie ostatnich 3 lat

Z przyjemnością informujemy, że OFE PZU zajął drugie miejsce wśród otwartych funduszy emerytalnych pod względem osiągniętej stopy zwrotu w okresie ostatnich 3 lat. Na tak dobry wynik silny wpływ miały tegoroczne wyniki funduszu - od początku tego roku do końca września br. OFE PZU wypracował blisko 20% stopę zwrotu, osiągając najlepszy wynik inwestycyjny wśród wszystkich OFE.

 

21,77% - trzyletnia stopa zwrotu OFE PZU - od 30 września 2014 r. do 29 września 2017 r.

19,71% - stopa zwrotu OFE PZU od początku tego roku do 29 września 2017 r.

 

Ten sam zespół równie skutecznie zarządza aktywami DFE PZU. Na koniec września 2017 roku DFE PZU utrzymał pozycję najlepiej inwestującego funduszu, wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki i również może pochwalić się wysokimi stopami zwrotu.

 

15,82% - stopa zwrotu DFE PZU od początku tego roku do 29 września 2017 r.

200,9% – stopa zwrotu DFE PZU od początku działalności do 29 września 2017 r.

 

Wyniki DFE PZU to bardzo dobra wiadomość dla oszczędzających na IKZE. Ci, którzy jeszcze nie zasili swojego konta cały czas mogą to zrobić i w ten sposób zyskać ulgę podatkową. Warto nie czekać na ostatnią chwilę i wpłacić środki na IKZE już teraz, by w przyszłym roku zapłacić niższy podatek.

 

* Źródło: analizy.pl;

Doświadczeni specjaliści z PTE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez PTE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU oraz OFE PZU są dostępne w Prospektach Informacyjnych zamieszczonych na stronie pzu.pl.