04.03.2015 - OFE PZU w lutym zarobił najwięcej dla swoich Klientów

PZU zarabia najwięcej

 

Spośród wszystkich OFE na rynku nasz Fundusz osiągnął w lutym najlepszy wynik. Wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła o 2,35%.

Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE

OFE 27.02.2015 30.01.2015 Zmiana (%)
PZU 37,52 36,66 2,35
PKO BP BANKOWY 37,42 36,62 2,18
METLIFE 37,18 36,43 2,06
ING 40,42 39,65 1,94
POCZTYLION 34,19 33,57 1,85
AXA 37,73 37,10 1,70
AEGON 36,72 36,11 1,69
GENERALI 38,72 38,10 1,63
PEKAO 35,21 34,65 1,62
AVIVA 37,44 36,88 1,52
ALLIANZ 36,13 35,63 1,40
NORDEA 39,77 39,24 1,35

Źródło: PAP

Wyniki inwestycyjne osiągane w przeszłości nie gwarantują powtórzenia ich w przyszłości.
 
Szczegółowe informacje o funduszu, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w OFE PZU, są dostępne w Prospekcie Informacyjnym OFE PZU „Złota Jesień” na stronie pzu.pl.