04.11.2015 – OFE PZU z najwyższą stopą zwrotu w październiku

OFE PZU najlepsze w październiku 2015

 

W miesiącu październiku br. OFE PZU wypracował najwyższą, wynoszącą 2,57%, stopę zwrotu spośród wszystkich funduszy emerytalnych. Dzięki wynikowi wypracowanemu w tym miesiącu fundusz objął także prowadzenie w rankingu stóp zwrotu OFE licząc od początku bieżącego roku do dnia 30.10.2015 r.

 

Źróło: Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (październik 2015)