DFE PZU z najlepszym wynikiem
od początku 2017 r.

Sierpień br. to miesiąc w którym DFE i OFE osiągnęły dodatnie stopy zwrotu.

Trafne decyzje inwestycyjne pozwoliły utrzymać pozycję Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU jako najlepiej inwestującego funduszu, wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki. Wypracowana w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. stopa zwrotu wyniosła 13,70%.*

Z przyjemnością informujemy również, że OFE PZU zajął II miejsce wśród otwartych funduszy emerytalnych pod względem osiągniętej stopy zwrotu w sierpniu br. Stopa zwrotu wyniosła 2,67%.* Natomiast wysokość stopy zwrotu OFE PZU od początku roku do końca sierpnia br. to 19,55%.

* Źródło: analizy.pl;

Doświadczeni specjaliści z PTE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez PTE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU oraz OFE PZU są dostępne w Prospektach Informacyjnych zamieszczonych na stronie pzu.pl.