OFE PZU na I miejscu w 2015 roku

07.01.2016

OFE PZU z najwyższą stopą zwrotu w 2015 roku

OFE PZU zajął I miejsce wśród 12 otwartych funduszy emerytalnych pod względem osiągniętej stopy zwrotu w 2015 roku.