DFE PZU z najlepszym wynikiem
w I półroczu 2017 roku

Stopa zwrotu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU w I półroczu 2017 r. wyniosła 13,82%*. Był to najlepszy wynik inwestycyjny wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki.

Członkowie OFE PZU mogą również czuć się usatysfakcjonowani. W czerwcu OFE był najlepiej inwestującym otwartym funduszem emerytalnym i jako jedyny wypracował stopę zwrotu 1,8%*, która była wyższa od wzrostu jaki zanotował indeks WIG. W I półroczu 2017 roku stopa zwrotu OFE PZU wyniosła 13,75%*.

* Źródło: analizy.pl;

Doświadczeni specjaliści z PTE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez PTE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU oraz OFE PZU są dostępne w Prospektach Informacyjnych zamieszczonych na stronie pzu.pl.