OFE PZU z najwyższą stopą zwrotu w lipcu 2017 r.

OFE PZU zajął I miejsce wśród otwartych funduszy emerytalnych pod względem osiągniętej stopy zwrotu w lipcu br. Stopa zwrotu wyniosła 2,37%.* Przypominamy również, że w I półroczu 2017 roku DFE PZU osiągnęło najlepszy wynik inwestycyjny, wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki. Stopa zwrotu wyniosła 13,82%.*

Źródło: analizy.pl;

Doświadczeni specjaliści z PTE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez PTE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU oraz OFE PZU są dostępne w Prospektach Informacyjnych zamieszczonych na stronie pzu.pl.