DFE PZU z najlepszym wynikiem w I kwartale 2017 roku

11.04.2017 r.

Stopa zwrotu DFE PZU w I kwartale 2017 r. wyniosła 10,78%*. Był to najlepszy wynik inwestycyjny wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki. W tym samym okresie stopa zwrotu OFE PZU wyniosła 9,43%*.

*Źródło: analizy.pl

Doświadczeni specjaliści z PTE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez PTE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU lub w OFE PZU są dostępne w Prospektach Informacyjnych funduszy zamieszczonych na stronie pzu.pl.