IPE AWARDS 2017 - zespół zarządzający DFE PZU w elitarnym gronie

Zespół inwestycyjny w PTE PZU SA, zarządzający DFE PZU znalazł się w gronie sześciu finalistów w konkursie o prestiżową nagrodę International Pension Europe 2017 w kategorii Wewnętrzny Zespół Zarządzający. Konkurs ten organizowany jest przez europejski magazyn Investment & Pensions Europe (IPE).

 

Zespół zarządzający DFE PZU jako jedyny z Polski znalazł się w gronie nominowanych w tej kategorii, obok funduszy funkcjonujących na rozwiniętych rynkach europejskich takich jak Wielka Brytania, Szwecja czy Holandia. Kolejna już nominacja dla DFE PZU, potwierdza jego znaczenie na polskim rynku dobrowolnych funduszy emerytalnych i jest potwierdzeniem uznania dla konsekwentnie prowadzonej polityki inwestycyjnej DFE PZU. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje zawodowe ekspertów zarządzających DFE PZU systematycznie procentują bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi osiąganymi przez DFE PZU.

 

11,82% - to stopa zwrotu DFE PZU od początku tego roku do 31 października 2017 r.

 

190,50% - to stopa zwrotu DFE PZU od początku działalności do 31 października 2017 r.

 

Konto IKZE w DFE PZU w łatwy sposób można założyć całkowicie on-line na: https://ikze.pzu.pl/.

 

Doświadczeni eksperci zarządzający DFE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez fundusz nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowe informacje, w tym o ponoszonych kosztach oraz ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU są dostępne w Prospekcie Informacyjnym DFE PZU zamieszczonym na stronie ikze.pzu.pl.