DFE PZU osiągnął najlepszy wynik w styczniu 2017 r.

14.02.2017r.

W styczniu 2017 r. DFE PZU osiągnął najlepszy wynik inwestycyjny wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych publikujących swoje wyniki. Stopa zwrotu wyniosła 5,6%.*

W tym samym okresie stopa zwrotu OFE PZU „Złota Jesień” wyniosła 4,6%.*

 

*Źródło: analizy.pl

Doświadczeni specjaliści z PTE PZU dokładają wszelkich starań, aby jak najefektywniej inwestować powierzony nam kapitał. Należy jednak pamiętać, że historyczne wyniki inwestycyjne osiągane przez PTE PZU nie są gwarancją uzyskiwania podobnych wyników w przyszłości.

Szczegółowe informacje, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w DFE PZU lub w OFE PZU są dostępne w Prospektach Informacyjnych funduszy zamieszczonych na stronie pzu.pl.