15.04.2015 - Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych po reformie

Polityka OFE po reformie

 

Artykuł Prezesa Zarządu PTE PZU SA p. Andrzeja Sołdka w kwietniowym Biuletynie IGTE.
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, str.21-24. 
 
Źródło: Biuletyn IGTE. Artykuł jest fragmentem tekstu opublikowanego w monografii „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych”, WPP, Poznań 2014.