16.06.2015 – Debata emerytalna na Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka debatuje o emeryturach

 

Katedra Zarządzania Politechniki Łódzkiej, działając pro publico bono dla dobra swoich studentów, zorganizowała debatę oksfordzką dotyczącą aktualnych, jak i możliwych do wprowadzenia w przyszłości, rozwiązań pozwalających dwudziestolatkom w sposób systemowy gromadzić oszczędności.

Za motto debaty można uznać stwierdzenie Alberta Einsteina, że Procent składany to ósmy cud świata. 

Stawiane były również pytania: Czy zastosowanie mechanizmu procentu składanego, w sposób systemowy, może rozwiązać w przyszłości możliwe problemy finansowe dzisiejszych dwudziestolatków, gdy staną się emerytami? Czy obowiązujący system pokoleniowej umowy społecznej, będzie dla dzisiejszych dwudziestolatków wystarczającym zabezpieczeniem po zakończeniu aktywności zawodowej? 

Na powyższe, oraz szereg innych pytań poszukiwali odpowiedzi uczestnicy debaty oksfordzkiej, studenci studiów II stopnia Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Centrum Kształcenie Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej.

Debatę poprzedził wykład Pana Andrzeja Sołdka - Prezesa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA -poruszający kwestie procentu składanego, mechanizmu jego działania oraz możliwości gromadzenia w ten sposób oszczędności na przyszłość. Wykład Prezesa PTE PZU poruszał również kwestie aktualnego systemu emerytalnego oraz odnosił się do prognozy demograficznej w Polsce w roku 2050.

Wytypowani studenci Politechniki Łódzkiej, rozpoczynając debatę oksfordzką, podzielili się na dwa zespoły. Pierwszy zespół zwany „Zespół Tradycjonalistów” bronił obowiązującego repartycyjnego systemu emerytalnego (opartego na umowie pokoleniowej, co oznacza, że osoby w wieku produkcyjnym płacą składki na wypłaty dla aktualnych emerytów i oczekują w przyszłości tej samej solidarności od osób dopiero wchodzących na rynek pracy). Drugi zespół zwany „Zespół Innowatorów” starał się wykazać słabe strony powyższego rozwiązania w związku z prognozami demograficznymi i wskazywał na możliwe nowe rozwiązania systemowe w tym zakresie.

Ponad półtora godzinna debata przebiegała w sposób bardzo żywiołowy, a argumenty prezentowane przez obie strony dawały wiele do myślenia. Ciężko było odmówić rozsądku drużynie Tradycjonalistów opowiadającej się za rozwiązaniem repartycyjnym, bo cóż by mieli począć dzisiejsi emeryci gdybyśmy z dnia na dzień jako społeczeństwo zrezygnowali z tej umowy pokoleniowej. Z drugiej strony, jak wskazywał Zespół Innowatorów - przeciwny utrzymaniu powyższego systemu - przy tak niekorzystnych prognozach demograficznych może spowodować w przyszłości wyjątkowo duże obciążenia podatkowe osób pracujących.

Zespoły zgodnie wskazywały na potrzeby zmian w obecnym systemie emerytalnym i za przykład podawały rozwiązania zastosowane w Kanadzie czy też w Wielkiej Brytanii, gdzie funkcjonuje emerytura obywatelska. Świadczenie to jest przyznawane wszystkim obywatelom, ale w minimalnej wysokości, dodatkowe dochody dla danego emeryta stanowią jego prywatne oszczędności i to od niego zależy ile zdołał ich zgromadzić w okresie swojej aktywności zawodowej. Zespoły wskazywały również na konieczność samodzielnego gromadzenia nawet niewielkich kwot w sposób systematyczny jako kluczowy czynnik poprawy własnej sytuacji na emeryturze. 

Debatę zakończyło głosowanie przeprowadzone wśród zgromadzonej studenckiej publiczności. Zwycięzcą debaty miał zostać ten zespół, który zdaniem studentów przedstawił w debacie lepsze rozwiązania systemowe. Głosowanie ponad stu dwudziestu studentów wskazało jako zwycięzcę „Zespół Innowatorów”. Konieczność zmian obecnego systemu emerytalnego dla większości studentów wydała się sprawą oczywistą tak samo jak to, że to od nich samych będzie zależeć w przyszłości ich emerytura.

Za wyjątkowe zaangażowanie oraz bardzo dobre merytoryczne przygotowanie do debaty, zespoły zostały nagrodzone  dyplomami uczelni oraz otrzymały nagrody ufundowane przez PTE PZU.

 

Zobacz też reportaż z debaty oksfordzkiej www.reportazpł.pzu.pl.