Dwucyfrowe stopy zwrotu w DFE PZU oraz OFE PZU w 2016 roku

19.01.2017r.

Z satysfakcją informujmy o osiągnięciu w 2016 roku znaczących wyników inwestycyjnych
przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające DFE PZU i OFE PZU.

DFE PZU osiągnęło najlepszy wynik inwestycyjny wśród dobrowolnych funduszy emerytalnych
publikujących swoje wyniki. W 2016 r. stopa zwrotu DFE PZU wyniosła 16,19%*.

Od początku swojej działalności (tzn. od 18 stycznia 2012 r.), zgodnie z publicznie dostępnymi
danymi DFE PZU corocznie plasuje się w pierwszej trójce najlepiej inwestujących dobrowolnych funduszy
emerytalnych.

Dla OFE PZU wypracowana w ubiegłym roku stopa zwrotu wyniosła 10,19%*.

To bardzo dobra wiadomość dla odprowadzających składkę emerytalną do OFE PZU. Warto
podkreślić, że wynik ten był wyższy niż średnia ważona stopa zwrotu dla całego rynku otwartych
funduszy emerytalnych.

 

*Źródło: analizy.pl

Wyniki inwestycyjne osiągane w przeszłości nie gwarantują powtórzenia ich w przyszłości.
Szczegółowe informacje o funduszu, w tym o ryzykach związanych z członkostwem w OFE PZU lub DFE PZU,
są dostępne w Prospekcie Informacyjnym każdego z funduszy dostępnym na stronie pzu.pl.